Aanmelding

U kunt uzelf/ uw kind aanmelden door het formulier in te vullen of bellen met telefoonnummer 010 – 432 57 45. Hierbij kunt u een voorkeur opgeven wanneer en waar u behandeld wilt worden.

Intake en anamnese

Tijdens de eerste kennismaking kunt u de klacht verder toelichten en zal de logopedist aanvullende vragen stellen. Neemt u voor het eerste gesprek de zorgpas, persoonsidentificatie en verwijzing mee van degene waarvoor de afspraak is. Wanneer de behandeling voor een kind is zijn de ouders meestal bij de behandeling aanwezig.  De logopedist zal aan het einde van het eerste gesprek met u  het verdere behandeltraject bespreken.

Onderzoek en observatie

Bij u/uw kind kunnen verschillende onderzoeken worden afgenomen om het probleem duidelijker te krijgen. Daarnaast kan worden gevraagd of u/andere betrokkenen vragenlijsten willen invullen of kan de logopedist een observatie doen van bijv. het kind tijdens spel. De logopedist bespreekt alle gegevens met u en geeft aan of behandeling geïndiceerd is. Wanneer behandeling nodig is zal de logopedist de doelen met u bespreken.

Behandeling

De logopedist bepaalt samen met u de logopedische doelen. Cliënten worden meestal 1 maal per week 25 minuten behandeld waarbij de oefeningen thuis moeten worden herhaald. Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe lang de behandeling kan duren o.a. aard en ernst van de klacht, continuïteit, mogelijkheden enz.